• Het Eurovisie Songfestival 1956 was het alleréérste Eurovisie Songfestival. Maar hoe begon het eigenlijk? In 1955 werd er op een vergadering van de European Broadcasting Union (EBU) besloten om een Europees muziekfestival te gaan organiseren, gemodelleerd naar het Italiaanse Sanremo festival.
  • Voor dit eerste festival stuurde elk land twee liedjes. Dat werd het jaar erop al veranderd.
  • De limiet voor de duur van een liedje was drieënhalve minuut. Dit is later aangepast naar drie minuten.
  • Elk land stuurde ook twee juryleden die ieder twee stemmen mochten uitbrengen. In een geheime stemming (waarbij juryleden ook op het eigen land mochten stemmen, ook dit werd in 1957 veranderd) werd bepaald dat het tweede Zwitserse liedje , Refrain door Lys Assia, de winnaar was. Of er een verdere rangorde was, en op welke plek de overige inzendingen dan beland zijn, is nooit bekendgemaakt.
  • Lys Assia bleef tot op hoge leeftijd betrokken bij het Songfestival. Ze stierf in 2018, op haar 94ste.
  • Overigens zong zij ook in de Duitse voorronde van dit allereerste festival. Ze vertolkte daar Ein kleiner gold'ner Ring. Bij winst had ze de enige Eurovisie-deelnemer voor twee landen tegelijk kunnen zijn.
  • De juryleden voor Luxemburg konden niet op tijd in Lugano zijn. De Zwitserse jury stemde in hun plaats (en had dus een dubbele inbreng).
  • Oostenrijk en Denemarken wilden ook deelnemen, maar misten de deadline voor het indienen van de liedjes.
  • De tekst van het allereerste songfestivalliedje ooit, tevens het eerste namens Nederland, De vogels van Holland van Jetty Paerl, is van de hand van de legendarische schrijfster Annie M.G. Schmidt.