De traditionele manier van het opmaken van de echte, waarlijke Eurovisiekampioen is die van het optellen van het aantal overwinningen, en dan wint Ierland. Leuk, maar niet helemaal eerlijk. Want telt een tweede, derde of vierde plek dan niet mee?

Eurostory zocht naar een betere manier en berekende de gemiddelde score per land. Daarbij werd de bereikte plek per jaar afgezet tegen het aantal deelnemers. Vervolgens werden de scores van alle jaren bij elkaar opgeteld en daarvan het gemiddelde genomen.


Conclusie 1: De top tien is min of meer evenredig verdeeld tussen vijf ‘nieuwe’ Eurovisielanden en vijf ‘oude’. Let wel: met name het Verenigd Koninkrijk teert op successen uit het verleden.

Conclusie 2: Een paar jaar geleden stonden twee landen om en om bovenaan: Azerbeidzjan en Oekraïne. Maar door de mooie prestatie van Go_A in 2021 en de winst van Kalush Orchestra in 2022 is Oekraïne nu al twee jaar op rij de échte Eurovisiekampioen.


N.B.1: Bij het niet bereiken van de finale is de score nul.

N.B.2: Bij de ‘Big Five’-landen, de vijf staten die de meeste contributie aan de European Broadcasting Union betalen en dus direct in de finale mogen aantreden, werd het behaalde resultaat afgezet tegen het aantal landen in de finale. Ditzelfde geldt voor het land dat het jaar ervoor won en dus automatisch in de finale staat.

N.B. 3: In het allereerste songfestivaljaar, 1956, zijn er geen scores bekendgemaakt – alleen een winnaar. Daarom telt voor die winnaar (Zwitserland) de score van 1956 wel mee, maar niet voor de andere deelnemers uit dat jaar.

N.B. 4: Sommige landen deden nog maar een paar keer mee. Daarmee wordt het beeld van de gemiddelde score nogal vertekend. Daarom zijn landen die minder dan vijf keer meegedaan hebben niet meegenomen in onderstaande lijst. Dat betekent dat Marokko (10,5%), dat maar één keer aantrad, in 1980, niet meetelt. Ook de aanvoerder van de lijst, Servië-Montenegro (90,9%), laten we buiten beschouwing. Na het uiteenvallen van Joegoslavië, deden deze twee landen heel even (twee jaar lang) gecombineerd mee, voor ze elk apart inzendingen stuurden.

N.B. 5: Als twee landen dezelfde gemiddelde score behaalden, dan wordt het land met meer Eurovisiedeelnames hoger geplaatst.